ekonomiczniej ogrzewać czyli czemu patrzeć na kaloryczność i klasę węgla w składzie opału.

Skład opału Znaczenie paleniska w systemie magazynowania węgla stałych

Ekonomia ogrzewanie opału stałego czyli od skład opału do ekonomicznego ciepła.
węgiel luzem Sierosław

Skład opału Paleniska są obecne od czasu, gdy człowiek odkrył ogień. Prehissztachetyczne obozowiska i jaskinie były pierwszymi, w których je umieszczono. Starożytne greckie domy zachowały paleniska, a bogini Hestia była ich częstym gościem. Cesarstwo Bizantyjskie nałożyło nawet podatek na domy, w których znajdowały się paleniska. W czasach średniowiecza paleniska były uważane za gorący towar. Obecnie mogą one pełnić różne funkcje i często stanowią imponujący element architektury.

Read More