Organizacja zapisu na dysku

Organizacja zapisu na dysku.

W Dysku może popsuć sie wiele elementów z różnych powodów
zdjęcie z pixbay poprzez pexels

Wyłączenie komputera w nieodpowiednim momencie, zawieszenie się programu lub inna sytuacja awaryjna podczas operacji dyskowych może prowadz­ić do powstania niespójności w zapisie dotyczącym sposobu rozmieszczenia plików na dysku.

Obszar dysku przeznaczony do zapisu widziany jest przez system ope­racyjny jako ciąg „komórek” o jednakowej pojemności. Komórka ta nazywana jest jednostką alokacyjną.

W przypadku dyskietki jednostką alokacyjną jest jeden sek­tor, czyli 512B. Dla dysku twardego jednostka alokacyjna składa się z kilku sek­torów – zależnie od pojemności napędu. Aby kontrolować, która z jednostek alokacyjnych jest wolna, a która zajęta, MS-DOS tworzy specjalną tablicę z pozyc­jami odpowiadającymi każdej sekcji na dysku. Tablica ta znana jest pod nazwą FAT. Dla dyskietki stosowana jest 12-bitowa tablica FAT. Oznacza to, że liczba pozycji w takiej tablicy nie może przekroczyć wartości 4096 (2 do potęgi 12).W przypadku dysków twardych stosuje się najczęściej większą tablicę 16-bitową. Tablica tego rodzaju wykorzystywana jest dla dysków od kilkudziesięciu do kilkuset MB. Aby obsłużyć dyski o większej pojemności, stosuje się odpowiednio większą jednostkę alokacyjną. Read More