Obsługa informatyczna firm Dostawcy

Obsługa informatyczna firm Dostawcy

Osbługa informatyczna firm plusy dla średnich firm.
Potrzebny Osbługa informatyczna firm dla biur?

Umowa o świadczenie usług IT to dokument prawny, który określa warunki, na jakich świadczona jest usługa IT. Umowy te trwają zazwyczaj 12 miesięcy i kończą się w momencie, gdy użytkownik wręczy Usługodawcy wypowiedzenie umowy z zachowaniem co najmniej 10 dni roboczych. Określają one również prawa i środki zaradcze stron. W czasie trwania umowy o świadczenie usług IT strony mają prawo do korzystania z wszelkich środków prawnych w celu rozwiązania ewentualnych sporów.

Zarządzanie projektami IT to usługa informatyczna dla firm

Kontraktowanie zarządzania projektami IT polega na stworzeniu umowy z dostawcą. Powinna ona określać szczegóły umowy i związane z nią opłaty. Powinna również określać czas trwania i usługi, które mają być świadczone. Ponadto, powinna być podpisana przez obie strony. Umowa ta służy jako umowa prawna dla obu stron.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]