Trochę wiedzy podstawowej o Internecie

Trochę wiedzy podstawowej o Internecie

Co to jest internet ?

Czasem możemy sie czuć przy komputerze jak by równie dobrze mówili do nas po …

Postęp w komputeryzacji i telekomunikacji dokonuje się tak szybko, że trudno dziś je rozdzielić. Globalne sieci telekomunikacyjne umożliwiają współpracę komputerów na całym świecie. O „infostradzie ” coraz częściej mówi się „cyberprzestrzeń”. Praca „na komputerze” określana dotychczas jako Personal Computing (PC) zmienia się w Personal Computing & Communication (PC&C).

Internet to bardzo szerokie pojęcie – to superinfostrada. Dodać należy jeszcze: szybka, międzynarodowa skrzynka pocztowa, biblioteka plików, zbiór BBS-ów, grupy dyskusyjne, konferencje, olbrzymia baza danych.

Internet jest największym systemem komputerowym na świecie. Stanowi olbrzymią sieć sieci, ogarniającą cały świat, bezustannie ewoluującą i przekształcającą się. Internet dostępny jest dla każdego, kto dysponuje modemem, linią telefoniczną, komputerem i odpowiednim połączeniem z tą siecią. Zawiera nieograniczone źródło danych, do którego dostęp jest umożliwiony w każdym miejscu i czasie. Read More

Budowa i zasada działania kart graficznych.

Budowa i zasada działania kart graficznych.

Zdjęcie autorstwa RF._.studio z Pexels

Terminów karta graficzna i adapter można przy pewnym założeniu używać zamiennie. Różnica pomiędzy kartą a adapterem polega na tym, że karta jest urządzeniem wymiennym, które montujemy w gnieździe magistrali rozszerzającej (ang. Slot), natomiast adapter może być umieszczony także na stałe na płycie głównej. Rozróżnienie to dotyczy wszelkich adapterów i kart. W niniejszych dokumentach używać będziemy terminu karta, gdyż jest on powszechnie stosowany, nie przesądza to jednak o umiejscowieniu urządzenia.

Karta graficzna jest urządzeniem pośredniczącym w komunikacji systemu komputerowego z monitorem. Otrzymuje ona informacje o treści obrazu od systemu i po odpowiednich działaniach wytwarza sygnały sterujące pracą monitora. Z biegiem czasu ilość zadań wykonywanych przez kartę graficzną rosła. Stąd możemy karty graficzne podzielić na tak zwane bufory ramki, które nie uczestniczą w tworzeniu treści obrazu oraz na karty akceleratorowe. Wśród tych ostatnich wyróżniamy akceleratory 2D, czyli grafiki dwuwymiarowej i akceleratory grafiki trójwymiarowej 3D. Zadaniem prostych kart graficznych, czyli buforów ramki, jest wytworzenie sygnałów sterujących monitorem, potrzebnych do uzyskania określonego obrazu. Read More

Organizacja zapisu na dysku

Organizacja zapisu na dysku.

W Dysku może popsuć sie wiele elementów z różnych powodów
zdjęcie z pixbay poprzez pexels

Wyłączenie komputera w nieodpowiednim momencie, zawieszenie się programu lub inna sytuacja awaryjna podczas operacji dyskowych może prowadz­ić do powstania niespójności w zapisie dotyczącym sposobu rozmieszczenia plików na dysku.

Obszar dysku przeznaczony do zapisu widziany jest przez system ope­racyjny jako ciąg „komórek” o jednakowej pojemności. Komórka ta nazywana jest jednostką alokacyjną.

W przypadku dyskietki jednostką alokacyjną jest jeden sek­tor, czyli 512B. Dla dysku twardego jednostka alokacyjna składa się z kilku sek­torów – zależnie od pojemności napędu. Aby kontrolować, która z jednostek alokacyjnych jest wolna, a która zajęta, MS-DOS tworzy specjalną tablicę z pozyc­jami odpowiadającymi każdej sekcji na dysku. Tablica ta znana jest pod nazwą FAT. Dla dyskietki stosowana jest 12-bitowa tablica FAT. Oznacza to, że liczba pozycji w takiej tablicy nie może przekroczyć wartości 4096 (2 do potęgi 12).W przypadku dysków twardych stosuje się najczęściej większą tablicę 16-bitową. Tablica tego rodzaju wykorzystywana jest dla dysków od kilkudziesięciu do kilkuset MB. Aby obsłużyć dyski o większej pojemności, stosuje się odpowiednio większą jednostkę alokacyjną. Read More